Certyfikowana Szkółka Piłkarska - KS GROM PRO

Grupa PT17 – Rocznik 2017 – Trener UEFA Marcin Dąbrowski

Harmonogram Sezon Zimowy (od 6 listopad do 31 marca)

Wtorek: godz. 17:00-18:00  – hala ul. Nowaka-Jeziorańskiego 22

Czwartek: godz. 17:00-18:00  – hala ul. Nowaka-Jeziorańskiego 22

 

Grupa PT14 – Roczniki 2014-15 – Trenerzy UEFA Michał Ślubowski

Harmonogram Sezon Zimowy (od 6 listopad do 31 marca)

Wtorek: godz. 18:00  – hala pneumatyczna, przy SP 246, ul. Białowieska 22

Czwartek: godz. 16:30  – hala pneumatyczna, przy SP 246, ul. Białowieska 22

Piątek: godz. 18:30 -boisko przy SP 401, ul. Tarnowiecka 4

Grupa PT12 – Rocznik 2011-13 – Trenerzy UEFA Sławomir Kopeć

Harmonogram Sezon Zimowy (od 6 listopad do 31 marca)

Wtorek: godz. 18:00  – hala pneumatyczna, przy SP 246, ul. Białowieska 22

Czwartek: godz. 16:30  – hala pneumatyczna, przy SP 246, ul. Białowieska 22

Piątek: godz. 17:00 -boisko przy SP 401, ul. Tarnowiecka 4

Zapraszamy dzieci z Witolina z następujących szkół i przedszkoli na treningi piłki nożnej:

1. Praga – Gocław, SP 312, ul. Umińskiego 12
2. Praga – Gocław, SP 402 ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22
3. Praga – Gocław, SP 375, ul. Romana Abrahama 10
4. Praga – Grochów, SP 279, ul. Cyrklowa 1
5. Praga, SP 246, ul. Białowieska 22
6. Praga, SP 163, ul. Tarnowiecka 4
7. Praga, Przedszkole 380, ul. Bora-Komorowskiego 10A
8. Praga, Przedszkole 370, ul. Umińskiego 11
9. Praga, Przedszkole 218, ul. Rechniewskiego 5B
10. Praga, Przedszkole 407, ul. Guderskiego 9
11. Praga, Przedszkole 218, ul. Umińskiego 20A

Akademia Piłkarska im. Kazimierza Deyny KS GROM PRO Witolin Praga Południe działająca przy Stowarzyszeniu Grom zaprasza na treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży!

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Grom współfinansuje m.st. Warszawa

Skip to content