fbpx

Akademia Piłkarska im. Kazimierza Deyny - KS GROM PRO

Składki

Składka członkowska miesięczna wynosi 240 zł, jest płatna z góry do 5 każdego miesiąca.
Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu!  

Składki należy przekazywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 62 1090 1694 0000 0001 3245 4001
Darowizny należy przekazywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1694 0000 0001 3254 8535

Na adres:
Stowarzyszenie Grom
ul. Umińskiego 12
03-984 Warszawa

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia 30 lipca 2021 roku, zmianie ulega wysokość podstawowej składki członkowskiej i wynosi 240 zł. Zarząd uchwalił też zniżki składek dla członków z rodzin wielodzietnych posiadających kartę dużej rodziny.  Szczegółowy zakres wysokości składek jest załącznikiem do uchwały.

Opłaty:

Lista obowiązkowych składek
 Składka członkowska miesięczna – 240 zł/210 zł*/120 zł* na miesiąc – płatna do 5-tego każdego miesiąca
Składka za dostęp do systemu ProTrainUp – 25 zł/na sezon
Składka za dodatkowe rozgrywki – 150 zł/ na rundę 
Opłata wpisowa ze strojem – 100 zł treningowym lub 200 zł meczowym/ jednorazowo
* możliwe zniżki i szczegółowy opis składek/opłat znajduje się poniżej.
 

Opłata wpisowa – jednorazowa dla nowych dzieci w wysokości  100 zł – dzieci otrzymują koszulkę, spodenki i getry z logo KS GROM  lub  200 zł, dzieci otrzymują wtedy komplet piłkarski: dwie koszulki meczowe, jedną parę getrów, spodenki meczowe oraz worek KS GROM. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od drugiego treningu w którym uczestniczyło dziecko,

Opłata za udział w rozgrywkach: mecze sparingowe, liga MZPN, talentiady i turnieje organizowane przez klub. Składka wynosi 150 zł na rundę. Są 2 rundy (jesienna – trwa od września do końca stycznia, wiosenna – trwa od lutego do końca czerwca). Wszyscy członkowie klubu, są zobowiązani do wpłaty 150 zł na rundę, niezależnie od ilości rozegranych meczów i udziału w grach, turniejach ligach. Dla wszystkich dzieci w klubie są organizowane co tydzień rozgrywki, jest ich w sumie ponad 30 w ciągu roku. Opłatę należy wpłacić nie później niż 14 dni po rozpoczęciu rundy. W przypadku udziału w turniejach i ligach organizowanych przez inne kluby lub firmy partnerskie, rodzice pokrywają 100% kosztów udziału, klub pokrywa 100% wynagrodzenia trenera.

Opłata za dostęp do systemu ProtrainUp dla rodzica i dziecka wynosi łącznie 25 zł rocznie. Składkę należy wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zapisania dziecka do klubu. Przy wpłacie składki za zajęcia za cały rok z góry dostęp do systemu jest darmowy.

Opłata za trening piłki nożnej  wynosi 75 zł za 1 godzinę, dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, które nie płacą składek członkowskich i nie korzystają z dofinansowania od m.st. Warszawy.  Osoby które opłacają składki członkowskie są zwolnione z opłat za treningi, stowarzyszenie nie pobiera opłat za zajęcia od członków.

  Wpłaty darowizn i składek są dokonywane z góry za każdy miesiąc do 5-tego dnia danego miesiąca. Składka członkowska wynosi 240 zł miesięcznie. Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości zajęć!  Osoby których zaległość przekracza 30 dni i nie skontaktowały się z klubem w celu wyjaśnienia przyczyn zalegania ze składkami nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

W okresie wakacyjnym, ferii oraz w świąt zajęcia nie odbywają się, natomiast składki są stałe, w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień składki członkowskie są  pobierane. W przypadku nieobecności na treningach naliczana jest składka za wyjątkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu z treningów więcej niż 20 dni, oraz w przypadku zgłoszenia do biura informacji, że dziecko w okresie wakacji letnich nie będzie uczestniczyło w zajęciach, wtedy naliczane jest 50% składki miesięcznej. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia członkostwa. Rezygnacja z zajęć w trakcie miesiąca zobowiązuje do zapłaty składki miesięcznej za bieżący i następny miesiąc.

Zniżki:

Składka członkowska podstawowa w Stowarzyszeniu wynosi 240 zł miesięcznie i jest obowiązkowa zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r., od składki członkowskiej podstawowej przysługują następujące ulgi:

– 120 zł – drugie dziecko (za drugie i trzecie dziecko wysokość składki członkowskiej miesięcznie wynosi 240 + 120zł, łącznie 360 zł)

– 30 zł – Karta Dużej Rodziny (należy przesłać skan do biura)

Ulgi nie sumują się, przysługuje prawo naliczenia najwyższej ulgi.

Rezygnacja z treningów:

Zgłoszenie do klubu i wypełnienie deklaracji członkowskiej wiąże się z zaakceptowanie miesięcznego okresu rezygnacji, z członkostwa w klubie liczone od kolejnego miesiąca, czyli w przypadku złożenia rezygnacji w marcu, należy opłacić składkę za kwiecień. Osoby które odmówią uregulowania należności za miesięczny okres wypowiedzenia i ewentualnych zaległości w składkach członkowskich, zostaną obciążone opłatą za treningi według cennika tj. 75 zł za godzinę zajęć,  za okres wszystkich miesięcy od momentu zgłoszenia się na pierwsze zajęcia za każdą odbytą godzinę treningu, natomiast wpłaty na poczet składek członkowskich zostaną rozliczone na poczet opłat za treningi. 

Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaję się datę złożenie rezygnacji w biurze klubu, datę stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania lub datę otrzymania maila.

Skip to content